{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در سوال زیر در تصویر، m چقدر است؟

    POSEIDON Drexa
  بروزرسانی 4 مهر 10:36

7 پرسش 13 پاسخ 397 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2)

فاصله ی مبدا مختصات از خط از خط به معادله ی...


تصویر ضمیمه سوال: فاصله ی مبدا مختصات از خط از خط به معادله ی...
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.