{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در بیت زیر چند جمله وجود دارد؟

    آیلار جوادی
  بروزرسانی 4 مهر 10:39

1 پرسش 0 پاسخ 119 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم فارسی

یکی میشه بگه چند جمله این شعر دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.