{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در بیت زیر چند جمله وجود دارد؟

    آیلار جوادی
  بروزرسانی 4 مهر 10:39

1 پرسش 0 پاسخ 24 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم فارسی

یکی میشه بگه چند جمله این شعر دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.