{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در یک نمونه 5 گرمی از فلز لیتیوم خالص تقریبا چند گرم ایزوتوپ ناپایدارتر وجود دارد؟

    M Gg
  بروزرسانی 3 مهر 10:38

1 پرسش 0 پاسخ 123 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی شیمی (1)

سلام لطفاً یکی جواب این سوال را بهم توضیح بده عنصر لیتیوم دارای دو ایزوتوپ طبیعی به صورت ⁶li و ⁷li است که درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر 11.5 برابر ایزوتوپ سبک‌تر است در یک نمونه 5 گرمی از فلز لیتیوم خالص تقریبا چند گرم ایزوتوپ ناپایدارتر وجود دارد؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.