{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در یک دنباله حسابی جمع n جمله ابتدایی آن $S = 2n - 3n2$ می‌‌باشد. قدر نسبت دنباله کدام است؟

    شیخ طریق
  بروزرسانی 3 مهر 10:45

1 پرسش 3 پاسخ 32 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم ریاضی حسابان (1)

در یک دنباله حسابی جمع n جمله ابتدایی آن $S = 2n + 3n^2$ می باشد. قدر نسبت دنباله کدام است؟ 1) 3 2)6 3)9 4)12


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.