{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا در رساناهای یونی تغییر شیمیایی اتفاق می‌‌افتد؟

    somayye rastegar
  بروزرسانی 3 مهر 11:47

1 پرسش 0 پاسخ 30 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3)

چرا در رساناهای یونی تغییر شیمیایی اتفاق می افتد اما در رساناهای الکترونی تغییر شیمیایی اتفاق نمی افتد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.