{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فعل امر کجا الف و همزه نمی‌‌گیرد؟

    مهدیه هاشم زاده
  بروزرسانی 3 مهر 11:49

1 پرسش 0 پاسخ 23 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی زبان عربی تخصصی

در کجاها اول فعل امر الف یا همزه نمیگیره و در کجاها اول فعل امر اَ میگیره؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.