{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر الکترون در اتم هیدروژن، از حالت پایه به الیۀ، برانگیخته شود، کدام عبارت در این مورد، درست است؟

    Atusa Khavand
  بروزرسانی 2 مهر 10:34

14 پرسش 0 پاسخ 910 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی شیمی (1)

گزینه ها : 1 )برای جدا کردن الکترون از اتم در این حالت، انرژی کمتری نسبت به حالت پایه، نیاز است. 2 )الکترون در این حالت، انرژی کمتری نسبت به حالت پایه دارد و از هسته دورتر است. 3 )طول موج نور نشر یافته، هنگام برگشت به حالت پایه، بیشتر از برگشت به حالت است. 4 )طول موج نور نشریافته هنگام برگشت به الیۀ میتواند در محدودۀ فرابنفش باشد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.