{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

هیدر پرسلولی ساده است یا پیچیده؟

    zeinab tahmasbi
  بروزرسانی 31 شهریور 13:26

1 پرسش 0 پاسخ 59 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری المپیاد علوم تجربی المپیاد زیست شناسی

هیدر پرسلولی سادس یا پیچیده؟ دسته آغازیان شامل چیه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.