{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

با یک میله دارای بار منفی یک کرهٔ فلزی را اول به روش القاء و بار دوم به روش تماس باردار می‌کنیم. در این صورت بار الکتریکی...

    Armita Farhadi
  بروزرسانی 30 شهریور 11:33

21 پرسش 38 پاسخ 2.8K امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

با یک میله دارای بار منفی یک کره ی فلزی را اول به روش القاء و بار دوم به روش تماس باردار می کنیم. در این صورت بار الکتریکی..... 1) در حالت اول + و در حالت دوم _ 2)در حالت اول _ و در حالت دوم + 3) هر دو حالت + 4) هر دو حالت _ ( لطفاً برای گزینه ی درست دلیل بیارین)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.