{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نمودار نیرو زمان و تکانه زمان و مساحت زیر آن‌ها و مشتق آن‌ها چه می‌شود؟

    Pooria Mi
  بروزرسانی 28 شهریور 18:10

2 پرسش 0 پاسخ 49 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی

نمودار نیرو زمان و تکانه زمان و مساحت زیر آن ها و مشتق آن ها چه می شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.