تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

رابطه بین ppm و درصد جرمی

   HeLeNa A
  6 فروردین 21:23

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

چگونه میتوانیم با استفاده از درصد جرمی،غلظت را برحسب ppm محاسبه کرد؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   امیرحسام بیاض
6 فروردین 21:41

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

درصد جرمی × ده به توان ۴ = ppm
از این میتونی استفاده کنی

   norollah ghasemi
13 اردیبهشت 16:45

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

برای تبدیل ppm به درصد جرمی کافیه در 0.0001 ضرب شه

برای تبدیل درصد جرمی به ppm کافیه در 10000 ضرب شه