{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

خوراکی‌هایی که در طول روز می‌خوریم از کدام گروه هستند؟

    اعظم خورشیدی
  بروزرسانی 16 شهریور 11:20

1 پرسش 1 پاسخ 320 امتیاز
دبستان سوم علوم تجربی

خوراکی هایی که در طول روز استفاده میکنیم به چند گروه تقسیم می شوند ؟ غذاهایی که همه گروهها در آن استفاده شده اند نام ببر.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.