{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

منظور از غیرملفوظ چیست؟

    دریا دولتی
  بروزرسانی 12 شهریور 12:15

3 پرسش 0 پاسخ 378 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری المپیاد ادبیات و علوم انسانی المپیاد ادبی

منظور از ه غیر ملفوظ چی هست اگه میشه با مثال توضیح بدید .??


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.