تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در تقسیم عضوهای مجموعه s بر 12 حداقل چند عضو باقی مانده یکسان دارند؟

   آرمینا نوربخش
  6 فروردین 12:28

2 پرسش 1 پاسخ 13 امتیاز
ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

مجموعه s دارای 50 عضو از اعداد طبیعی است در تقسیم عضوهای s بر 12 حداقل چند عضو باقی مانده یکسان دارند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   امیرحسام بیاض
6 فروردین 14:03

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

همه ی عضو ها قطعا باقی مانده ی یکسان خواهند داشت ولی حداقل هر ۴ عضو باهم یک باقی مانده ی یکسان دارند . حداکثر هم ۵ عضو .
گزینه داره ؟

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مهرداد عسگری
6 اردیبهشت 1:15

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

در این نوع سوال ابتدا لانه ها را می چینیم و سپس کبوتر ها را به لانه هایشان هدایت می کنیم.50عدد را به 3دسته 13 تا یی و یک بسته 11 تا یی تقسیم می کنیم چون در هر دسته 13تایی دو عدد باقی مانده یکسان دارند پس حداقل 6عدد باقی مانده یکسان دارند.

   فرامرز نصیری زرندی
6 فروردین 14:47

0 پرسش 16 پاسخ 41 امتیاز

بستگی دارد یکسان ماندن باقی مانده در حداقل اعضا را چطور معنی کنیم

با توجه به این که در مجموعه محدودیت اعضا دیده نمی شود پس ممکن است حالتی را بتوان دید که یازده عضو از اعضا باقی مانده منفردی داشته باشند و بقیه همگی یک باقی مانده (مثلا باقی مانده همه انان برابر 5 باشد)

یا این که طبق اصل لانه کبوتری همه را بین 12 جایگاه پخش کرد و به ده افراز چهار عضوی و دو افراز پنج عضوی رسید

(راستش نفهمیدم منظور سوال کدومه این که یک افراز جداگانه مینیمم باشه یا این که مجموعه افراز ها مینیمم تعداد رو داشته باشن)