{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

برخی از روش‌های نگهداری مواد غذایی را بنویسید.

    اسماعیل علی محمدی
  بروزرسانی 29 مرداد 16:06

51 پرسش 83 پاسخ 12.9K امتیاز
دبستان سوم علوم تجربی

درس 14 چهاردهم علوم سوم ابتدایی از گذشته تا آینده


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.