{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

هسته را مشخص کنید.

    یگانه محمدی
  بروزرسانی 28 مرداد 9:16

8 پرسش 0 پاسخ 397 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فارسی (3)

هسته را مشخص کنید گیرایی سخن او لطفا با دلیل توضیح دهید. لطفا جواب بدید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.