تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مغالطه آلمان در حملات نظامی خود در جنگ جهانی اول

   رضا کاویان
  3 فروردین 18:54

11 پرسش 8 پاسخ 75 امتیاز
منطق دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

کشور آلمان برای توجیه حملات نظامی خود به دیگر کشور ها شکست ملتش در جنگ جهانی اول و تحقیرهای آن زمان را بیاد می آورد . مغالطه این رژیم ........... است که مانند .................... می باشد .
1- توسل به احساسات - طرح اسلام هراسی در غرب
2- تله گذاری - طرح اسلام هراسی در غرب
3- توسل به احساسات - فقط اگاهان و دانایان لباس پادشاه را می بینند
4- تله گذاری - فقط اگاهان و دانایان لباس پادشاهان را می بینند


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
23 فروردین 11:47

6 پرسش 174 پاسخ 761 امتیاز

گزینه ی 4
موفق باشی..........

   صالح نوحه خوان
11 فروردین 15:24

4 پرسش 62 پاسخ 129 امتیاز

گزینه 4 هستش زیرا کشور های دیگر را قوی و پیروز جلوه می دهد وباعث غرور آنها می شود و آنها قبول می کنند.

   mAhOoR mels
5 فروردین 19:34

1 پرسش 455 پاسخ 425 امتیاز

فک کنم یک باید باشه..........

   کریم برقی
6 خرداد 18:51

0 پرسش 10 پاسخ 55 امتیاز

جواب گزینه یک است زیرا یادآوری شکست ها و تحقیرها توسل به احساسات است مثل هراساندن از چیزی که باز توسل به احساسات و عواطف است. پیروز باشید...