لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نقش کلسترول در جابه جایی مواد در غشا؟

   BABAK Karimzadeh
  2 فروردین 20:08

1 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز
زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا کلسترول نقشی در جا به جایی مواد در غشا دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عذرا عرفانی
  3 فروردین 22:07

2 پرسش 9 پاسخ 24 امتیاز

اول اینکه باید بدانیم که بیشتر بخش های یک غشا لیپیدی است بخش های لیپیدی شامل کلسترول ها که از این دولایه فسفولیپیدی تنها در یک لایه هرکدامشان دیده می شوند و این طور نیست که یک کلسترول به طور کامل عرض غشا را طی کند اما به طور یکنواخت کلسترول ها در دو قسمت غشا دیده می شوند و لابه لای فسفو لیپیدها حضور دارند با توجه به اینکه بخش لیپیدی غشا در عبور مواد محلول در چربی مانند الکل نقش دارد البته این رو اضافه کنم آب به دلیل کوچک بودن می تواند از این فضا بین فسولیپید ها عبور کند در حالت کلی باید گفت کلسترول نقش مستقیمی در عبور مواد ندارد اما به دلیل ساختار لیپیدی مانند بخش اسید چرب فسفولیپید با افزایش میزان لیپید و چربی غشا تسهیل در انتشار مواد محلول در چربی میکنند

   Faranak Si
  11 تیر 20:29

2 پرسش 86 پاسخ 444 امتیاز

خیر///////////////////////////////