تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

استعاره و مجاز : کجا رواست که یک جا رود به دامن گلچین // گلی که بلبل مسکین کشید زحمت خارش

   افشین درزاده
  2 فروردین 19:34

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

سلام
لطفا استعاره و مجاز بیت زیر را مشخص کنید
کجا رواست که یک جا رود به دامن گلچین/ گلی که بلبل مسکین کشید زحمت خارش


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   mahdi noughanchi
11 فروردین 16:09

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

گل استعاره از عشق و معشوق هست و بلبل استعاره از عاشق .
خار هم مجاز از رنج و زحمته .

   ابوالحسن فکرروشن
18 فروردین 17:19

1 پرسش 4 پاسخ 12 امتیاز

گل استعاره از معشوق
بلبل مسکین استعاره از عاشق (بلبل نماد عاشق نمایی است)

   مهدی غلامحسن
3 فروردین 20:55

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

گل استعاره از معشوق بلبل استعاره از عاشق

   محمدرضا جباری
3 فروردین 11:36

0 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

بلبل، استعاره بالکنایه دارد. دامن را می‌توان مجاز از تصاحب و تملک دانست.