تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

علت اصلی تحریم عید نوروز در سال42

   شمسی شعبانی
  2 فروردین 15:12

122 پرسش 162 پاسخ 772 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

علت اصلی تحریم عید نوروز و اعلام عزای عمومی از سوی امام در سال 42 چه بود؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   حسین ستاری دولت آباد
16 فروردین 11:27

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

به علت اعتراض به رفتار شاه و حکومت پهلوی