تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پارامتر و آماره یعنی چه؟

   ستاره صفری
  29 اسفند 17:20

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

پرامتر و آماره هر کدام چه معنی دارند ،؟ وچه فرقی با هم دارند ؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علی باهری
29 اسفند 20:59

0 پرسش 49 پاسخ 209 امتیاز

پارامتر يعني نسبت تعداد افراد داراي ويژگي موردنظر در جامعه آماري به كل جامعه اماري
آماره يعني نسبت تعداد افراد داراي ويژگي مورد نظر در نمونه به كل تعداد نمونه
مثلا ميخوايم ببينيم توي يك كلاس چند نفر نمره قبولي گرفتن
دو كار ميشه كرد
يا همه دانش آموز ها رو تك به تك بررسي كنيم
يا اينكه نمونه بگيريم و دانش آموزاي اون نمونه رو بررسي كنيم
توي حالت اول تعداد افرادي كه نمره قبولي گرفتن رو به تعداد كل كلاس تقسيم ميكنيم(پارامتر)
توي حالت دوم تعداد افرادي رو كه توي نمونه اي كه گرفتيم قبول شدن رو به كل تعداد نمونه تقسيم ميكنيم(آماره)

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
23 فروردین 11:47

6 پرسش 174 پاسخ 761 امتیاز

پارامتر يعني نسبت تعداد افراد داراي ويژگي موردنظر در جامعه آماري به كل جامعه اماري
آماره يعني نسبت تعداد افراد داراي ويژگي مورد نظر در نمونه به كل تعداد نمونه
مثلا ميخوايم ببينيم توي يك كلاس چند نفر نمره قبولي گرفتن
دو كار ميشه كرد
يا همه دانش آموز ها رو تك به تك بررسي كنيم
يا اينكه نمونه بگيريم و دانش آموزاي اون نمونه رو بررسي كنيم
توي حالت اول تعداد افرادي كه نمره قبولي گرفتن رو به تعداد كل كلاس تقسيم ميكنيم(پارامتر)
توي حالت دوم تعداد افرادي رو كه توي نمونه اي كه گرفتيم قبول شدن رو به كل تعداد نمونه تقسيم ميكنيم(آماره)