تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دلیل مخالفت موبدان زرتشتی با آیین مانی

   شمسی شعبانی
  29 اسفند 1:45

123 پرسش 170 پاسخ 811 امتیاز
تاریخ (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

دلیل اصلی مخالفت موبدان زرتشتی با آیین مانی چه بود؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   امیرحسین ترابی
29 اسفند 19:57

1 پرسش 19 پاسخ 83 امتیاز

علت اصلیشو دقیق نمیدونم ولی بخاطر این بود که مانی خودشو فرستاده خدا معرفی میکرد و دین های مسیحیت و زرتشتی و بودا رو باهم ترکیب کرده بود و دین جدید ساخته بود

   mAhOoR mels
2 فروردین 20:39

1 پرسش 455 پاسخ 425 امتیاز

ب خاطر موقعیتشون................