تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

حجم کل فراورده ها در تجزیه نیترو گلیسیرین

   Z Z
  28 اسفند 11:29

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

از تجزیه نیترو گلیسیرینc3H5(No3)۳) بخار آب و گاز های اکسیژن، نیتروژن و کربن دی اکسید تولید می شود. از تجزیه مقداری نیترو گلسیرین در شرایط STP مقدار ۲۲۴/لیتر گاز اکسیژن تولید می شود حجم کل فراورده ها چند لیتر است؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   امیرحسام بیاض
28 اسفند 17:27

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

به نظرم جوابش میشه ۶.۴۹۶لیتر
اول اینکه باید واکنش رو بنویسی و موازنه کنی . ضریب آب میشه ۱۰ ، ضریب اکسیژن ۱ ، ضریب نیتروژن ۶ و ضریب کربن دی اکسید ۱۲
حالا باید گسر پیش ساخته هاشو بنویسی . بخاطر اینکه تجزیه نیتروگلیسیرین بسیار گرماده هست همه ی فراورده ها بصورت گاز هستند پس باید بنویسی : لیتر گاز اکسیژن تقسیم ضریب اکسیژن ضربدر ۲۲.۴ برابر است با لیتر گاز نیتروژن تقسیم بر ضریب نیتروژن ضربدر ۲۲.۴ و همینجوری برای ۴ تا فراورده بنویسی . لیتر گاز اکسیژن رو که داری و ضریب هر کدوم رو هم داری پس مجهول هات فقط میشن لیتر گاز ها . اونارو بدست میاری و باهم جمع میکنی و تمام :)

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری