تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

the world global .......... something that happens in all parts of the world or affects all parts of the world

   Z Z
  28 اسفند 11:28

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

the world global......something that happens in all parts of the world or affects all parts of the world
۱-bleeds
2-descrihtes
3-prepares
4-brings


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علی رنجبران
31 فروردین 20:06

2 پرسش 32 پاسخ 52 امتیاز

این سئوال مشکل دارد اگه معلمتون گفت درسته جوابو واسمون بفرست

   سینا میربگ
28 فروردین 12:37

7 پرسش 33 پاسخ 66 امتیاز

سلام صورت سوال اشتباه است یا گزینه ها

   محسن محمّدی
8 فروردین 8:16

1 پرسش 8 پاسخ 12 امتیاز

سلام،سوال داره میگه لفظ گلوبال چی چی،مربوطه به یه اتفاقی که در تمام قسمت های دنیا میوفته!
اولا که خود من چنین لفظی رو تا حالا نشنیدم،دوما‌که اصا نمیتونه معنی داشته باشه!
گزینه اول میشه خونریزی،گزینه دوم بی معنیه،
گزینه سوم میشه آماده شدن،
گزینه چهارم میشه آوردن!
که هیچکدوم همخوانی ندارن.
پس تست غیر استاندارده.