تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بحث در مورد آبکاری و کاربردهای آن

   جهان شاهی
  27 اسفند 23:37

3 پرسش 0 پاسخ 19 امتیاز
شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کدام گزینه، درباره آبکاری نادرست است؟
1) الکترولیت مورد استفاده برای آبکاری باید داری یون های فلزی باشد که قرار است لایه نازکی از آن روی جسم قرار بگیرد.
2) نقش باتری تخلیه الکترون های آند و الکترون دهی به کاتد است.
3) جسمی که باید روکش روی آن را بپوشاند، دارای رسانای جریان برق بوده و به قطب مثبت وصل شود.
4) واکنش اکسایش-کاهش، فقط برای یک نوع فلز و کاتیون آن نوشته می شود.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Di Mo
5 خرداد 1:32

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

گزینه 3 فلزی برای ابکاری به قطب منفی وصل شود

   ابوالحسن فکرروشن
18 فروردین 17:24

1 پرسش 4 پاسخ 12 امتیاز

گزینه ۳
فلزی که قراره ابکاری بشه باید به کاتد (قطب منفی باطری وصل بشه)