تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ترجم العبارات التالیه: لا تتکلمو لِکَی استَمِعَ

   kevan 561
  26 اسفند 21:07

1 پرسش 0 پاسخ 9 امتیاز
عربی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

ترجم العبارات التالیه:
الف) لا تتکلمو لِکَی استَمِعَ
ب)الطلاب لن یَجلِسو هناک
ج)هَل یَضمَنُ ان یُجیبَ صَدیقَهُ مِثَلهُ
د)تَعَلَّمتُ درساً لَن انساه ابداً


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   امید جلالوند
4 اردیبهشت 0:25

0 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

الف) لا تتکلمو لِکَی استَمِعَ: صحبت نکنید تا بشنوم.
(قاعده: حرف ناصبه + فعل مضارع >>> لکی + استَمِعَ)

ب) الطلاب لن یَجلِسوا هناک: دانش آموزان آنجا نخواهند نشست.
(قاعده: حرف لَن(معادل آینده منفی) + فعل مضارع >>> لن یَجلِسوا)

ج) هَل یَضمَنُ ان یُجیبَ صَدیقَهُ مِثَلهُ: آیا ضمانت می کند که دوستش همانند او پاسخ دهد.
(قاعده: حرف ناصبه + فعل مضارع >>> أن+ یُجیبَ)

د) تَعَلَّمتُ درساً لَن انساه ابداً: درسی آموختم که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد.
(قاعده: حرف لَن(معادل آینده منفی) + فعل مضارع >>> لن أنسی+ه[لن أنساه]

   علی باهری
28 اسفند 13:22

0 پرسش 49 پاسخ 209 امتیاز

الف) سخن نگویید تا بشنوم
ب)دانش آموزان آنجا نخواهند نشست
ج)آیا ضمانت می کند که به دوستش همچون او پاسخ دهد
د)درسی آموختم که آن را هرگز فراموش نخواهم کرد

   بردیا مممم
25 فروردین 0:00

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

حرف نزنید تا بشنوم
دانش آموزان اینجا نخواهند نشست
آیا تو تضمین می کنی که دوستت مانند تو است
درسی را نخواهم آموخت

   ابوالفضل صدر
5 فروردین 21:01

0 پرسش 11 پاسخ 26 امتیاز

الف)صحبت نکنید تا بشنوم
ب)دانشجویان آنجا نخواهند نشست
ج)آیا ضمانت می کنی که دوستش مانند او جواب دهد
د) درسی را آموختم که هرگز آنرا فراموش نخواهم کرد