تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

علت ملقب شدن انگلیس به " پیر استعمار"

   شمسی شعبانی
  26 اسفند 15:56

122 پرسش 162 پاسخ 772 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

علت ملقب شدن انگلیس به " پیر استعمار " چیست؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.