تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

علت تغییر و تحولات فراوان در ترجمه آثاری مانند هزار و یک شب و کلیله و دمنه چیست ؟

   رضا کاویان
  25 اسفند 17:10

11 پرسش 8 پاسخ 73 امتیاز
زبان و ادبیات فارسی تخصصی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

علت تغییر و تحولات فراوان در ترجمه آثاری مانند ( هزار و یک شب ) و ( کلیله و دمنه ) چیست ؟
1) نفوذعناصر زبان عربی به زبانفارسی دری
2) مقاومت زبان فارسی در برابر خط عربی
3)اهمیت سنت شفاهیدر ایران قبل از ورود اسلام
4)سقوط ساسانیان و روی کار آمدن حکومت طاهریان


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علی باهری
25 اسفند 19:47

0 پرسش 49 پاسخ 209 امتیاز

گزینه 3
آثار ادبی پهلوی به سبب اهمیت سنت شفاهی غالبا به کتابت درنیومدند و ترجمه عربی یا فارسی برخی از اونها مثل کلیله و هزار و یکشب با تغییرات فراوان باقی مونده

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری