تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

از اشعار تعلیمی و اخلاقی به زبان پهلوی که در میان اندرزنامه های منثور قرار گرفته و اصل پارتی دارد

   رضا کاویان
  25 اسفند 17:06

11 پرسش 8 پاسخ 73 امتیاز
زبان و ادبیات فارسی تخصصی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

عبارت زیر معرف کدام آثار است ؟
( از اشعار تعلیمی و اخلاقی به زبان پهلوی که در میان اندرزنامه های منثور قرار گرفته و اصل پارتی دارد ) .
1) یادگار زریران - درخت آسوریک
2) هزار و یک شب - کلیله و دمنه
3) اوستا - یادگار زریران
4) درخت آسوریک - کلیله و دمنه


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علی باهری
25 اسفند 19:50

0 پرسش 49 پاسخ 209 امتیاز

گزینه 1
آثار کمی در حوزه شعر پهلوی مونده که باقیمانده اشعار تعلیمی و اخلاقی اند و دچار تغییراتی شدند
و به خاطر اینکه نظم و آهنگ شعری اون دوره در حال حاضر قابل فهم نیست در زمره اندرزنامه های منثور قراردارند مثل درخت اسوریک و یادگار زریران

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری