تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چهره بیدادگر ترکیب وصفی است یا اضافی؟

   عرشیا فولاد
  25 اسفند 11:41

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   یلدا رنجبری
14 فروردین 3:39

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

این کلمه بیدادگرمیشه ترکیب اضافی

   علی باهری
25 اسفند 14:09

0 پرسش 49 پاسخ 209 امتیاز


اگه بیدادگر اشاره به شخصی داره اونوقت ((بیدادگر)) میشه صفت جانشین اسم و در نتیجه ترکیب اضافیه