{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

به نظر شما دشمن دانا بهتر است یا دوست نادان؟ چرا؟

    امیررضا کاکایی
  20 خرداد 23:51

7 پرسش 1 پاسخ 816 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم فارسی

به نظر شما دشمن دانا بهتر است یا دوست نادان؟ چرا؟ جوابش چی میشه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.