{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آب و هیدروژن سولفید در چند مورد شباهت دارند؟

    Ba har
  بروزرسانی 21 خرداد 12:07

4 پرسش 36 پاسخ 742 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

سوال ) اب و هیدروژن سولفید در چند مورد شباهت دارند 1) داشتن پیوند هیدروژنی 2) حالت فیزیکی در دمای اتاق 3) قطبی بودن مولکول 4) خمیده بودن مولکول 5) هیچکدام 6) گزینه 4و2


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.