{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

الگوی پنجم در شکل کدام است؟

    امید زارعی
  بروزرسانی 20 خرداد 17:37

1 پرسش 0 پاسخ 26 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

این الگو برعکس شکل الگوی مربعی است که فرمولn×n را دارد یا بهتر است بگوییم شماره شکل× شماره شکل?


تصویر ضمیمه سوال: این الگو برعکس شکل الگوی مربعی است که فرمولn×n را دارد

یا بهتر است بگوییم شماره شکل× شماره شکل?
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.