{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

یکی از کارهای مستحب قبل از نماز جمعه چیست؟

    ماریا اسدپور
  بروزرسانی 20 خرداد 8:54

3 پرسش 22 پاسخ 315 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم پیام‌های آسمان

یکی از کار های مستحب قبل از نماز جمعه چیست؟!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.