{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

دو مورد از ویژگی‌های دوست (اهل نماز و نیکی) را توضیح دهید.

    Mohamad taha
  بروزرسانی 20 خرداد 20:48

13 پرسش 13 پاسخ 545 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم پیام‌های آسمان

دو مورد از ویژگی های دوست (اهل نماز ونیکی)را توضیح دهید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.