{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در بیت زیر مشبه و مشبه به را مشخص کنید.

    Zahra Zzzzz
  بروزرسانی 20 خرداد 20:53

1 پرسش 0 پاسخ 47 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم فارسی

سلام توی شعر عقل حیران شود از خوشه زرین عنب فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار میشه دقیقا بهم بگین کدوم مشبه و کدوم مشبه به هست ممنون


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.