{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چه کسانی گذشته را مطالعه می‌کنند؟

    Dastan TG
  بروزرسانی 20 خرداد 20:54

1 پرسش 9 پاسخ 87 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم مطالعات اجتماعی

چه کسانی گذشته را مطالعه میکنند ؟؟؟ با چه وسیله ای مطالعه می کنند ؟؟ ایا با توجه به شواهد متن را عوض می کنند ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.