{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

از بین اعداد 427 تا 28 چند عدد نه بر 7 و نه بر 5 بخش پذیر نیستند؟

    انا زارعی
  بروزرسانی 20 خرداد 21:29

1 پرسش 3 پاسخ 107 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

از بین اعداد 427تا28 چود عدد نه بر 7و نه بر 5 بخش پذیر نیستند


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.