{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

به جای علامت سوال کدام گزینه قرار می‌گیرد؟

    یاسمن ترسا
  بروزرسانی 20 خرداد 8:42

3 پرسش 6 پاسخ 197 امتیاز
دبستان ششم هوش، خلاقیت و استعداد

8-1 9-2 6-3 12-4 گزینه ها این ها هستند


تصویر ضمیمه سوال: 8-1

9-2

6-3

12-4

گزینه ها این ها هستند
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.