{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نسبت این عدد چنده؟معلم ها یا باهوش ها بهم بگن

    فاطیما لری
  18 خرداد 17:42

2 پرسش 3 پاسخ 122 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

نسبت 3427 به 1609 مثل نسبت 2222 است به چه عددی؟ لطفا پاسخ بدن باهوش های گرامی و درخواست دارم از معلم های خوب ریاضی و هوش


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.