{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

سوال درباره‌ی عنصر تیتانیوم

    Tohid Tt
  18 خرداد 16:53

1 پرسش 2 پاسخ 33 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

عنصر تیتانیوم یون چند ظرفیتی هست ( یعنی چند بار مثبت دارد ) و برای دهم کدام ها نیاز هستند


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.