{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

سلام دوستان این سوال کلمه happy رو داده و گفته به صورت صحیح در جمله بزاریم:

    نگار علیزاده
  18 خرداد 16:16

4 پرسش 0 پاسخ 117 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی زبان انگلیسی (1)

.She is ......than me today. و چون اینجا than آورده با توجه به اون happier درست هست آیا به معنی خوشحال تر؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.