{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا سقراط فیلسوف یونانی نیز، استادی داشت تا او را در این راه رهنمون کند؟

    امیر مهدی محمدی
  18 خرداد 12:48

1 پرسش 4 پاسخ 181 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم ادبیات و علوم انسانی فلسفه (1)

در پرسش خود شرح دادم که آیا سقراط یک راهنما داشت یا نه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.