{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مقدار m را در این سوال بیابید (سطح خیلی سخت)

    میثاق کریمی
  بروزرسانی 18 خرداد 20:26

6 پرسش 78 پاسخ 3.4K امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

مختصات نقطه m-4 4 +5m- روی نیم ساز ناحیه دوم و چهارم محور مختصات می باشد مقدار m را بیابید ؟ پاسخ درست سنجاق می شود همراه با توضیح :)


تصویر ضمیمه سوال: مختصات نقطه
    m-4    
  4 +5m- 

روی نیم ساز ناحیه دوم و چهارم محور مختصات می باشد 
مقدار m را بیابید ؟

پاسخ درست سنجاق می شود همراه با توضیح :)
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.