{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حاشیه غرب آفریقا با چه قاره ای منطبق می شود؟

    Artin Mohammadie
  18 خرداد 8:58

2 پرسش 0 پاسخ 142 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

حاشیه غرب آفریقا با چه قاره ای منطبق می شود؟ الف.غرب آسیا ب.اروپا ج‌.شرق آسیا د.شرق آمریکای جنوبی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.