{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مساحت قسمت رنگی در شکل زیر چقدر است؟

    M O H A M A D ESH
  بروزرسانی 18 خرداد 9:30

4 پرسش 80 پاسخ 1.1K امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

سوال زیر را که به صورت یک تصویر آمده است، پاسخ دهید. اولین کسی که ( شخص کلاس هشتمی باشد ) بتواند پاسخ سوال زیر را به صورت تشریحی اثبات کند 200,000 ریال جایزه دارد . پاسخ تشریحی به ایدی MHD9393@ در شاد ارسال شود گزینه ی درست را هم همین جا انتخاب کنید


تصویر ضمیمه سوال: سوال زیر را که به صورت یک تصویر آمده است، پاسخ دهید. 
اولین کسی که ( شخص کلاس هشتمی باشد ) بتواند پاسخ سوال زیر را به صورت تشریحی اثبات کند 200,000 ریال جایزه دارد . 
پاسخ تشریحی به ایدی MHD9393@ در شاد ارسال شود 
گزینه ی درست را هم همین جا انتخاب کنید
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.