{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در سلول ها دندریتی .... ماکروفاژ.... 1. برخلاف_ خارج از بافت بدن می شود 2.برخلاف _ از رگ ها عبور می کند 3. همانند_ در پاکسازی بافت مرده نقش دارد 4.همانند_ دارای زوائد انگشتی است

    فاطمه هاشمی
  17 خرداد 12:34

0 پرسش 0 پاسخ 0 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

در سلول ها دندریتی .... ماکروفاژ.... 1. برخلاف_ خارج از بافت بدن می شود 2.برخلاف _ از رگ ها عبور می کند 3. همانند_ در پاکسازی بافت مرده نقش دارد 4.همانند_ دارای زوائد انگشتی است جواب چی میشه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.