{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

منظور از اینکه قید می‌تواند از نظر نوع، صفت، اسم یا قید باشد، چیه؟

    Ne Er
  بروزرسانی 16 خرداد 16:05

4 پرسش 0 پاسخ 338 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فارسی (2)

صفحه ی 31 کتاب فارسی، گفته که قید میتواند از نظر نوع، اسم، صفت یا قید باشد. منظورش چیه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.