{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا پروتئین‌سازی فقط درون سیتوپلاسم صورت می‌گیرد؟

    نهال امیدی
  بروزرسانی 15 خرداد 16:48

6 پرسش 0 پاسخ 383 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

آیاپروتئین سازی فقط درون سیتوپلاسم صورت میگیرد؟آیاژن ساخت پروتئین فقط درون هسته است یادراندامک های راکیزه ودیسه نیزوجودارد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.