{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

علت پیچیدگی بیشتر پیش بینی در علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی چیست؟

    تیام رحمان نژاد
  15 خرداد 16:15

1 پرسش 0 پاسخ 16 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی

پدیده های اجتماعی دارای چه ویژگی هایی هستند که باعث شده پیش بینی در علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی پیچیده تر باشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.